logo

Znaczenie archeologii podwodnej.

AAA  

Najlepszym sposobem zabezpieczenia naszego morskiego dziedzictwa kulturowego jest zdobycie jak największej wiedzy o nim, zaś największym zagrożeniem – ignorancja. Znaczenie kultury morskiej było wielokrotnie  niedoceniane przez historyków i administrację morską. Jednym z powodów mogło być to, że dziedzictwo podwodne jest dla większości z nas ukryte i mocno zniszczone, innym zaś fakt, że kultura morska wydaje się mniej imponująca niż lądowa. Na lądzie wciąż stoją wielkie zamki i kościoły zbudowane z cegieł i kamienia. Nie ma już ich odpowiedników na morzu – wielkich żaglowców. Jeżeli będziemy mieli szczęście, znajdziemy ich pozostałości na dnie morskim w postaci rozrzuconych po dnie morskim pojedynczych przedmiotów lub  stosu czarnych klepek.

Zdjęcie sonogramu płaskodennego wraka z XIX wieku na dnie Zatoki Gdańskiej, wykonanego przez jednostkę hydrograficzną Marynarki Wojennej.

Sonogram XIX-wiecznego żaglowca wykonany przez jednostkę hydrograficzną Marynarki Wojennej na dnie Zatoki Puckiej.
 
Ośrodek Kultury Morskiej CMM EEA Grants MKiDN Promesa MKiDN CMM Stavanger Museum Klient 7AV