logo

Projekt PL0243

AAA  

Ośrodek Kultury Morskiej

Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Będzie to kolejny oddział Centralnego Muzeum Morskiego. Obiekt stanie w miejscu Składu Kolonialnego tuż obok Żurawia. Projekt nowoczesnego budynku nawiązuje do historycznej zabudowy miasta. Chociaż ściany i stropy wnętrz ośrodka będą częściowo przeszklone, gmach nowoczesnego Ośrodka Kultury Morskiej ma jednak harmonizować z wyglądem innych obiektów położonych wzdłuż Długiego Pobrzeża gdańskiej starówki.

W Ośrodku Kultury Morskiej CMM będzie realizowało szeroko rozumiane cele edukacyjne, ekspozycyjne i usługowe. Misją ośrodka ma być ochrona i upowszechnianie wiedzy o morskim dziedzictwie kulturowym. Przygotowano wiele atrakcyjnych projektów programowych, których realizacja pozwoli wnieść nową jakość w proces edukacji morskiej oraz ochrony zabytków związanych z gospodarką morską.

W ośrodku będzie prezentowana interaktywna wystawa stała „Ludzie - statki - porty", stała ekspozycja „Łodzie ludów świata" oraz wystawy czasowe. Odbywać się będą warsztaty edukacyjne i lekcje muzealne, a także warsztaty konserwatorskie i warsztaty archeologii podwodnej. Zwiedzający będą mieli możliwość uczestniczenia w pracach konserwatorskich. W muzeum zostaną wykorzystane technologie multimedialne, interaktywne techniki przekazu, oryginalne prezentacje audiowizualne oraz komputerowe wizualizacje.

Inwestycja oszacowana została na blisko 50 milionów złotych. Projekt pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej" zostanie zrealizowany dzięki dotacji z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżetu Muzeum oraz środków Miasta Gdańska. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to wiosna 2011 roku.

Wizualizacja Ośrodka Kultury Morskiej CMM, APA Mirosław Frąszczak.
Ośrodek Kultury Morskiej CMM EEA Grants MKiDN Promesa MKiDN CMM Stavanger Museum Klient 7AV