logo

Hanza a Gdańsk.

AAA  

W 1361 roku Gdańsk stał się członkiem Hanzy. Obok Elbląga, Braniewa i Królewca należał do grupy pruskiej i podlegał władzy wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, który sam był członkiem związku. Miasta pruskie próbując rozszerzyć swoje przywileje szukały oparcia – w zależności od potrzeby chwili – bądź w zakonie, bądź w Hanzie. Ich niezależność od Krzyżaków wzrosła po bitwie grunwaldzkiej (1410). W 1466 roku Gdańsk i inne miasta przeszły pod łagodniejsze panowanie króla polskiego, co spowodowało sprzeczność ich interesów z polityką i celami gospodarczymi Hanzy. Miasta pruskie, dbające przede wszystkim o eksport ze swych terenów towarów masowych (drewna, zboża, towarów leśnych), usiłowały rozwinąć bezpośrednie stosunki z zachodem przez Sund, gdy tymczasem Hanza preferowała śródlądowy szlak handlowy z Lubeki do Hamburga, opłacalny tylko dla transportu wysokowartościowych i lekkich towarów. Stąd niemal chroniczna niezgoda miast pruskich z miastami wedyjskim (Lubeka), głównymi członkami Hanzy. Gdańsk swoich głównych partnerów handlowych widział w nabywcach towarów masowych  – Holendrach i Anglikach, którzy byli jednocześnie najgroźniejszymi konkurentami Hanzy.

Gdańsk stanowił centralny punkt sieci hanzeatyckiej w Europie Północnej, a źródła pokazują, że Avaldsnes było jednym ze stałych ośrodków handlowych Hanzy.

Abraham Ortelius, Mapa Prus ze zbiorów CMM (1570).
 
Ośrodek Kultury Morskiej CMM EEA Grants MKiDN Promesa MKiDN CMM Stavanger Museum Klient 7AV