logo

Czym jest archeologia podwodna?

AAA  

Badaniem dawnych dziejów człowieka na podstawie materialnych śladów jego działalności zajmuje się nauka nazywana archeologią (z greckiego: archaios - dawny, logos - mowa, opowieść), czyli nauką o dawnych czasach.

Nowoczesna archeologia charakteryzuje się dążeniem do jak najpełniejszej rekonstrukcji dziejów człowieka. Dziś liczy się każdy skrawek odzyskanego świadectwa, a nie tylko spektakularne odkrycia. Takie podejście pociąga za sobą konieczność podejmowania współpracy ze specjalistami z różnych, niekiedy bardzo odległych dziedzin wiedzy. Specjalistyczna gałąź archeologii, jaką jest archeologia podwodna, jest dyscypliną młodą, powstałą dopiero w latach 60. ubiegłego wieku. Zajmuje się ona badaniami nad związaną z morzem działalno ścią człowieka.

Sporządzanie dokumentacji rysunkowej wraka z XVII wieku, fot. J. Symonik.
 
Ośrodek Kultury Morskiej CMM EEA Grants MKiDN Promesa MKiDN CMM Stavanger Museum Klient 7AV