logo

Polska

AAA  

Polska granica morska ciągnie się na długości 528 kilometrów, począwszy od Zatoki Pomorskiej ze wschodnią częścią Zalewu Szczecińskiego, po Zatokę Gdańską z zachodnią częścią Zalewu Wiślanego. Polskie morze terytorialne obejmuje pas o szerokości 12 mil morskich liczonej od brzegu morza i obejmuje powierzchnię 8 628 km2.

Wody Bałtyku są o wiele mniej słone od wód innych mórz, a w porównaniu z oceanem są zaledwie słonawe. Przeciętne zasolenie wód powierzchniowych wynosi około 7‰ i jest pięciokrotnie mniejsze od średniego zasolenia wszechoceanu (35‰).

W związku z małym zasoleniem i niską temperaturą Bałtyk jest dość ubogi w rośliny i zwierzęta w porównaniu do zbiorników bardziej słonych. Warunki te ograniczają rozwój wielu organizmów morskich oraz bakterii i grzybów, powodujących niszczenie i rozkład drewna. Nie występuje tu  powszechny w akwenach bogatych w tlen i światło małż morski zwany świdrakiem okrętowym (łac. Teredo navalis).

Wspomniane warunki środowiskowe powodują więc, że wody Bałtyku potrafią przechować w nietkniętym stanie elementy drewniane, a także przedmioty wykonane z innych materiałów organicznych, szybko rozkładających się na powierzchni. Z Bałtyku wydobyto do tej pory wiele zachowanych w dobrym stanie elementów konstrukcyjnych wraków statków drewnianych.

Batymetria południowego Bałtyku i Obszary Morskie Rzeczpospolitej Polskiej, Państwowy Instytut Geologiczny.

Dobrze zachowany ładunek łoju zwierzęcego w beczkach we wraku żaglowca z przełomu XVIII i XIX wieku, fot. J. Symonik.
 
Ośrodek Kultury Morskiej CMM EEA Grants MKiDN Promesa MKiDN CMM Stavanger Museum Klient 7AV