logo

Kupcy hanzeatyccy pływali do Avaldsnes na gdańskich statkach.

AAA  

Rejon Gdańska był w średniowieczu ważnym centrum szkutnictwa, a badania Miedziowca i wraka z Avaldsnes wykazują, że oba zostały tam zbudowane. Są one do siebie pod wieloma względami podobne. Pierwotnie miały podobną długość, oba zbudowano z dębiny. Użyto też jednakowej techniki: ich kadłuby wykonano metodą „na zakładkę” z uszczelnieniem z sierści zwierzęcej i mchu. Również rozmiary oraz kształt statków są do siebie zbliżone. Poza tym zarówno Miedziowiec, jak i statek z Avaldsnes, były statkami handlowymi przeznaczonymi do pływania na dalekie dystanse i przewożenia dużych ilości ładunku.

Nie odnaleziono resztek ładunku statku z Avaldsnes, ale znaleziska na dnie morskim wokół statku dostarczają ważnych informacji. Nie można jednak potwierdzić, że kupcy z Gdańska przybyli właśnie tym statkiem do Avaldsnes. Hanzeatycka sieć handlowa była rozległa, a statki z rejonu Gdańska sprzedawano na dużym obszarze. Jednak wraz z innymi źródłami archeologicznymi i pisanymi wrak stanowi dowód na to, że kupcy hanzeatyccy docierali do Avaldsnes i zajmowali się tam handlem.

Pieczęć Gdańska z ok. 1400 r. przedstawiająca holk.
 
Ośrodek Kultury Morskiej CMM EEA Grants MKiDN Promesa MKiDN CMM Stavanger Museum Klient 7AV