logo

Co to jest krajobraz kulturowy?
Jakie źródła historyczne można znaleźć w wodzie i wzdłuż wybrzeży?
Co one mogą nam powiedzieć?

AAA  

Wszędzie wokół nas widać ślady dawnych działań człowieka. Morze Północne i Bałtyk kryją wiele zabytków z przeszłości. Dziedzictwo kulturowe jest chronione przez prawo poszczególnych krajów i przepisy międzynarodowe.

Historia żeglugi i handlu morskiego na Morzu Północnym i Bałtyku sięga dawnych wieków, jej ślady zaś w postaci powiązań między tymi regionami znajdujemy do dziś. Wiele z nich jest ukrytych pod wodą lub w tzw. morskim pejzażu kulturowym.

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku jest odpowiedzialne za nadzór nad ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego w Polsce. Natomiast Stavanger Maritime Museum jest jednym z pięciu muzeów w Norwegii pełniących taką funkcję.

Wystawa „Śladami średniowiecznych wraków. Archeologia morska w Polsce i w Norwegii” jest rezultatem współpracy partnerskiej między tymi muzeami w ramach realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest zaprezentowanie ważnych aspektów polskich i norweskich podwodnych badań archeologicznych, a także historycznych powiązań między regionem gdańskim i norweskim regionem Rogaland w epoce średniowiecza.

Na dnie morza zalega wiele nierozpoznanych obiektów, fot. Jacek Madejski.

Etapy powstawania wraka

Dwa XV-wieczne wraki

   

Projekt PL0243

 
Ośrodek Kultury Morskiej CMM EEA Grants MKiDN Promesa MKiDN CMM Stavanger Museum Klient 7AV